آرشیو برچسب: لیمیت هولدم

آشنایی با تفاوت های لیمت هولدم و نو-لیمیت هولدم
آموزش پوکر تگزاس هولدم

آشنایی با تفاوت های لیمیت هولدم و نو-لیمیت هولدم تگزاس

در مبحث آموزش بازی پوکر برای اندروید آنلاین، به مبحث آشنایی با تفاوت های لیمیت هولدم و نو-لیمیت هولدم تگزاس...

آموزش لیمیت هولدم- نحوه بازی روی تِرن (Turn)
آموزش پوکر تگزاس هولدم

آموزش لیمیت هولدم- نحوه بازی روی فلاپ (Flop)

«فلاپ (Flop)» در پوکر به عمل پخش کارت های رو باز یا مشترک گفته می شود. در این مبحث «آموزش...