آرشیو برچسب: سایت بازی پوکر پولی

شناخت حریف
آموزش پوکر تگزاس هولدم

آموزش پوکر اِستاد ۷ کارته (Seven Card Stud)

آموزش پوکر اِستاد ۷ کارته (Seven Card Stud)» شبیه به تگزاس هولدم است. در این بازی هم شما باید از...

شخصیت پوکری (Table Image) چیست و چه کارکردی دارد؟
آموزش پوکر تگزاس هولدم

شخصیت پوکری (Table Image) چیست و چه کارکردی دارد؟

برای تبدیل شدن به یک بازیکن سطح بالای پوکر در سایت بازی پوکر پولی، باید به خوبی با مفهوم «شخصیت...

ریاضیات و احتمالات در پوکر
آموزش پوکر تگزاس هولدم

ریاضیات و احتمالات در پوکر

پایه اصلی پوکر را ریاضیات تشکیل می دهد. برای هر تصمیم شما در پوکر، اگرچه عوامل روانشناسی نیز نقش مهمی...