آرشیو برچسب: سایت بازی پوکر پولی

پیش بینی فوتبالسایت‌های شرط بندیسرگرمی

معرفی مجله آموزشی انفجاروین

معرفی وبسایت وبسایت آموزشی EnfejarWin.com مجله ای آموزشی با هدف پوشش محتویات شرطبندی در سایت های ایرانی تاسیس شد.در طول...

شناخت حریف
آموزش پوکر تگزاس هولدم

آموزش پوکر اِستاد ۷ کارته (Seven Card Stud)

آموزش پوکر اِستاد ۷ کارته (Seven Card Stud)» شبیه به تگزاس هولدم است. در این بازی هم شما باید از...

شخصیت پوکری (Table Image) چیست و چه کارکردی دارد؟
آموزش پوکر تگزاس هولدم

شخصیت پوکری (Table Image) چیست و چه کارکردی دارد؟

برای تبدیل شدن به یک بازیکن سطح بالای پوکر در سایت بازی پوکر پولی، باید به خوبی با مفهوم «شخصیت...

ریاضیات و احتمالات در پوکر
آموزش پوکر تگزاس هولدم

ریاضیات و احتمالات در پوکر

پایه اصلی پوکر را ریاضیات تشکیل می دهد. برای هر تصمیم شما در پوکر، اگرچه عوامل روانشناسی نیز نقش مهمی...