آموزش پوکر تگزاس هولدم

معرفی موقعیت ها در بازی پوکر

معرفی موقعیت ها در بازی پوکر

در ادامه مجموعه مقالات آموزش پوکر با معرفی موقعیت ها در بازی پوکر با شما همراه هستیم.

موقعیت یا «پوزیشن (Position)» در میز پوکر، از عوامل بسیار مهم است که عمدتا بازیکنان تازه وارد آن را چندان جدی نمی گیرند. موقعیت شما در میز پوکر، تاثیر زیادی روی برد و باخت های شما دارد. اینکه بتوانید از این عومال چطور و چقدر استفاده کنید، می تواند سودآوری شما در بازی پوکر شرطی را مشخص کند.

معرفی موقعیت ها در بازی پوکر شرطی 

🔹 با پوزیشن های پوکر آشنا شوید

پیش از آغاز بازی در هر دست بازی پوکر تگزاس هولدم، شما باید متوجه موقعیت و پوزیشن خود نسبت به دیلر باشید. اغلب به موقعیت دیلر در بازی پوکر «باتِن (Button)» نیز گفته می شود. پوزیشن های پایه ای بازی پوکر شرطی را می توانید در اینجا ملاحظه کنید:

پوزیشن های پایه ای

🔹 نزدیکترین پوزیشن که بلافاصله در سمت چپ دیلر قرار دارند، «پوزیشن های ابتدایی (Early Positions)» هستند که به صورت اختصار EP خوانده می شوند.

🔹 نزدیکترین پوزیشن بلافاصله در سمت راست دیلر، «پوزیشن های انتهایی (Late Positions)» هستند که به صورت اختصار LP خوانده می شوند.

🔹 مابین پوزیشن های ابتدایی و انتهایی هم «پوزیشن های وسط (Middle Positions)» را داریم که به صورت اختصار MP خوانده می شوند.

▪️ پوزیشن های ابتدایی به رنگ قرمز هستند. در میزهای پُر که معمولا در تورنمنت ها شاهد آن هستیم، ۳ پوزیشن ابتدایی داریم. در واژه نامه ی پوکر معمولا UTG که اختصاری از «زیر تفنگ (Under the Gun)» است، و پوزیشن های ابتدایی هم به صورت (نزدیک ترین پوزیشن ابتدایی به بلایندها)، UTG-2 (پوزیشن ابتدایی بعد از UTG-1) و UTG-3 (پوزیشن بعد از UTG-2) مشخص می شوند.

▪️ پوزیشن های وسط هم با رنگ آبی مشخص می شوند. در میزهای پر معمولا ۳ پوزیشن وسط داریم. پوزیشن های وسط هم عبارتند از MP-1 , MP-2 , MP-3. اسم رایج برای این پوزیشن ها هم MP است.

▪️ پوزیشن های انتهایی هم به رنگ سبز هستند. این پوزیشن ها، بهترین پوزیشن ها در بازی پوکر هستند. تنها ۲ پوزیشن انتهایی داریم که اسم های متفاوتی دارند. پوزیشن انتهایی اول «کات-آف (Cut-Off)» است. این پوزیشن بلافاصله پس از پوزیشن های وسط قرار می گیرد. آخرین پوزیشن انتهایی هم دیلر یا همان باتِن است که ایده آل ترین پوزیشن برای پوکر است.

▪️ پوزیشن های زرد رنگ هم در بازی پوکر بلایندها هستند که عبارتند از اسمال بلایند و بیگ بلایند. همانطور که در مباحث قبل نیز گفتیم، بلایندها بدترین پوزیشن ها برای بازی در پوکر هستند.

▪️ پوزیشن قرمز رنگ در بازی پوکر، پوزیشن ابتدایی است. در میزهای کوچک پوکر (حداکثر با حضور ۶ بازیکن)، فقط یکی از این نوع پوزیشن ها را داریم که به صورت مختصر UTG یا همان زیر تفنگ مشخص می شود.

▪️ پوزیشن آبی رنگ همان پوزیشن وسط است که با اختصار MP خوانده می شود.

▪️ پوزیشن های سبز رنگ، پوزیشن انتهایی هستند. در میزهای کوچک (حداکثر ۶ نفره) ۲ پوزیشن انتهایی داریم که دیلر و کات-آف هستند.

▪️ پوزیشن های زرد رنگ هم بلایندها هستند. در میزهای کوچک ۲ پوزیشن بلایند داریم که بیگ بلایند و اسمال بلایند هستند.

توضیحاتی در مورد پوزیشن ها

توضیحاتی در مورد پوزیشن ها

▪️ اختصار UTG مخفف زیر تیغ یا تفنگ است. این اسم برای پوزیشن های ابتدایی به کار می رود. پوزیشن UTG در سمت چپ بیگ بلایند قرار دارد. بازیکنی که در پوزیشن UTG قرار گرفته است، در پری-فلاپ اولین حرکت را انجام می دهد. پوزیشن UTG پوزیشن خوبی نیست.

چرا که شما در این پوزیشن باید اولین حرکت را انجام دهید، شما باید در انتخاب دست شروع خود دقت زیادی داشته باشید. همینطور در هنگام انجام حرکت، شما اطلاعات کمی در مورد سایر بازیکنان در اختیار دارید.

MP

▪️ MP هم پوزیشن وسط در میزهای پوکر است که بین پوزیشن های انتهایی و ابتدایی قرار دارد. چنانچه در یک میز حداکثر ۶ نفره بازی کنید، نفر سمت چپ UTG، پوزیشن وسط است. پتانسیل سودآوری بازیکن MP هم از بازیکنان موقعیت UTG بالاتر و از بازیکنانی که در پوزیشن انتهایی قرار دارند، کمتر است.

به این صورت که شما در این پوزیشن خواهید توانست با طیفی کمی بزرگ تر از دست ها بازی کنید، چون تعداد کمتری بازیکن (نسبت به پوزیشن های ابتدایی) بعد از شما قرار دارند. با این حال، چنانچه بازیکنان UTG فولد کنند، شما نسبت به بازیکنانی که در دور بعدی شرط بندی می کنند، باید حرکت اول را انجام دهید. بنابراین، در زمان بازی کردن دست خود یا فولد کردن آن، این موضوع را در نظر داشته باشید.

▪️ بازیکنان چه در بازی پوکر لایو و چه در سایت بازی پوکر آنلاین که در پوزیشن های انتهایی قرار دارند، بیشترین شانس برد را در پوکر دارند. چرا که نوبت حرکت این بازیکنان بعد از همه است. در این دست بازیکن می تواند با گروه زیادی از کارت های دستش بازی کند. به این جهت، دیگر نیازی نیست تا دست ضعیفی مانند 2♥️ و 7♦️ را بازی کرد.

▪ CO مخفف «کات-آف (Cut_Off)» است. کات-آف بازیکن قبل از دیلر است. این پوزیشن بعد از دیلر، دومین پوزیشن خوب در بازی پوکر است که می تواند با طیف بالاتری از دست ها بازی کند. چنانچه دیلر در بازی درگیر نشود، کات-آف بهترین موقعیت را در بازی خواهد داشت.

همینطور کات-آف و دیلر بهترین موقعیت ها را دارند تا بلایندها را بدزدند. چرا که بعد از آنها بازیکنان زیادی حرکت ندارند و احتمال کمی وجود دارد که آنها شما را کال کنند.

پوزیشن در پوکر

BTN

▪️ BTN  مخفف «باتِن (Button)» است و قوی ترین پوزیشن در بازی پوکر نیز باتن یا همان دیلر است. بازیکنی که در موقعیت باتن قرار دارد، در دورهای شرط بندی، به عنوان نفر آخر (به غیر از پری-فلاپ) حرکت می کند. به به دلیل سودآوری، بهتر است که در این پوزیشن بالاترین مبالغ را بازی کنید. چرا که این پوزیشن پتانسیل بالایی دارد و همانطور که در این مبحث هم توضیح دادیم، در پوکر، پوزیشن همه چیز است.

SB

▪️ SB مخفف «اسمال بلایند (Small Blind)» است. بازیکنی که در این پوزیشن قرار دارد، در مرحله پری-فلاپ به عنوان نفر یکی به آخر حرکت می کند و در بقیه دورهای شرط بندی هم باید به عنوان نفر اول حرکت کند. اسمال بلایند، بدترین پوزیشن در بازی پوکر است. نکته کلیدی برای بازی در این پوزیشن بازی با قوی ترین دستتان است.

BB

▪️ BB مخفف «بیگ بلایند (Big Blind)» است. بیگ بلایند نفر بعد از اسمال بلایند است. بیگ بلایند در پری-فلاپ نفر آخر و در دورهای بعدی هم دومین نفری است که باید در شرط بندی ها شرکت کند. این پوزیشن هم از پوزیشن های بد پوکر برای بازی کردن دو کارت دستتان است.

موقعیت ها در بازی پوکر
موقعیت ها در بازی پوکر

🔹 مزیت پوزیشن در پوکر

چنانچه در مقابل سایر بازیکنان در پوزیشن باشید، چند مزیت چشمگیر دارید:

 •  می توانید دست های آغازین بیشتری را در مرحله پری-فلاپ بازی کنید.
 • می توانید اقدام به دزدیدن بلایندها کنید.
 • می توانید از «کنترل پات (Pot-Control)» استفاده کنید.
 • می توانید با اطلاعاتی که از دیگر بازیکنان دارید، پول خود را ذخیره کنید و تصمیمات صحیح تری بگیرید. اما در عین حال، بازیکنانی که خارج از پوزیشن قرار دارند، کورکورانه عمل می کنند.
 • شما اطلاعات زیادی در مورد تعداد بازیکنان درگیر در هر دست، سبک بازی، همینطور رفتار آنها در دورهای شرط بندی مختلف دارید.
 • می توانید قدرت نسبی دست خود را ارزیابی کنید.
 • چنانچه بازیکن حریف یا حریفان پیش از شما بازی را کنترل کنند، ضعف آنها نمایان می شود و می توانید در فلاپ برنده شوید.
 • ▪️ بلوف زدن در پوزیشن انتهایی بسیار ساده تر است.

  موقعیت ها در بازی پوکر
  موقعیت ها در بازی پوکر

🔹 پوزیشن در پوکر بسیار مهم است

شکی در مورد اهمیت پوزیشن در بازی پوکر نداریم. اجازه دهید با ذکر یک مثال، اهمیت پوزیشن در بازی پوکر را نشان دهیم. به عنوان مثال، ما در پری-فلاپ ♠️8  ♠️9 داریم:

در پوزیشن ابتدای بهترین کار این است که با این دست فولد کنید. چرا که شما هیچ اطلاعاتی در مورد بازیکنان پوزیشن های دیگر ندارید. ممکن است که فرصتی برای دیدن فلاپ داشته باشید، اما در سایر دورها اولین نفری هستید که وارد عمل می شوید. به عنوان مثال، هیچ سرنخی برای هر اقدامی در فلاپ ♥️ K♠️ , 9♦️ , J  ندارید.

اما در صورتی که در پوزیشن های انتهایی قرار گرفته باشید، می توانید بر اساس اقدامات سایر بازیکنان در پوزیشن های قبلی، در مورد این دست تصمیم گیری کنید.

چنانچه تمام بازیکنان کارت های خود را فولد کنند، می توانید با رِیز کردن بلایندها را بگیرید. با این وجود، چنانچه بازیکنان حریف در مرحله پری-فلاپ فعال باشند، به عنوان مثال در این مرحله رِیز کنند، شما هم می توانید بدون از دست دادن پول خود، به راحتی هرچه تمام تر فولد کنید.

🔹 بلوف زدن در مقابل بازیکنانی که «در پوزیشن (In Position) » قرار دارند، دشوارتر است

این مورد کاملا صحیح است، بلوف زدن در مقابل بازیکنانی که در پوزیشن قرار دارند، بسیار دشوار است. اجازه دهید این موضوع را با یک مثال روشن کنیم.

فرض کنید که در یک میز حداکثر ۶ نفره بازی می کنید و با پاکت♦️6 ♠️ 6 در پوزیشن دیلر قرار می گیرید. بازیکنی که در پوزیشن وسط (MP) قرار دارد، رِیز می دهد و شما هم کال می کنید. سایر بازیکنان هم همه کارت های خود را فولد خواهند کرد.

فلاپ هم  ♠️ 2، ♥️ 8، ♦️Q خواهد بود. بازیکن حریف به شرط بندی ادامه خواهد داد و شما هم کال می کنید. کارت ترن پخش می شود. اکنون، میز به این شکل ♣️ 7، ♠️ 2، ♥️ 8، ♦️Q است. حالا بازیکن حریف شما یک مسئله دارد. چرا که اگر یک دست خوب مانند پِیر بالا یا بهتر نداشته باشد، فقط می تواند این دست را با بلوف برنده شود.

موقعیت ها در بازی پوکر
موقعیت ها در بازی پوکر

با این حال، حریف چیزی در مورد قدرت دست شما نمی داند. چرا که شما می توانید در دست خود Q x  (بی بی با هر خالی) داشته باشید و آن را هم فولد نکنید. بنابراین، چنانچه بازیکن حریف بخواهد تهاجمهی بازی کند، پولش را از دست می دهد.

به این ترتیب، شما بیش از حریف خود مزیت دارید: شما در مقابل بازیکن حریف در پوزیشن قرار دارید و آخرین حرکت را انجام می دهید. حالا،‌ چنانچه بازیکن حریف شما شرط بندی کند، شما فرض را بر این می گذارید که یک دست قوی دارد. بنابراین به راحتی فولد می کنید. چنانچه بازیکن حریف چک کند، می توانید با شرط بندی پات را برنده شوید.

🔹 چگونه از پوزیشن در میز پوکر استفاده کنیم؟

چنانچه بازیکن A در هر دست بعد از بازیکن B  حرکت کند، یعنی اینکه بازیکن A نسبت به بازیکن B دارای مزیت پوزیشن است. ساده اینکه بازیکن A نسبت به بازیکن B  «در پوزیشن (In Position)»  قرار دارد. زمانی که در پوزیشن نشسته باشید، می توانید از اطلاعاتی که از تماشای سایر بازیکنان به دست آورده اید به خوبی بهره ببرید: اینکه سایر بازیکنان چه کارهایی انجام داده اند یا اینکه چه اندازه ای شرط بندی کرده اند. تصمیمات شما بر اساس همین اطلاعات خواهد بود.

به عنوان مثال، چنانچه شما در پوزیشن باشید و بازیکن حریف چک کند، بیشتر به معنای ضعف بازیکن حریف است. به این ترتیب، شما می توانید از این اطلاعات استفاده برده، شرط بندی کنید و حریف را مجبور کنید تا کارت های خود را فولد کند.

 قاعده اساسی بازی پوزیشن:

در میزهای پوکر با دست های برابر، شما نسبت به بازیکنانی که در سمت راست نشسته اند (به این دلیل که بعد از سایرین عمل می کنید)، مزیت بیشتری دارید. در همین حال، تمام بازیکنانی که سمت چپ شما نشسته اند، نسبت به شما مزیت بیشتری دارند، چرا که آنها بعد از شما عمل می کنند.

▪️ نتیجه گیری: بهترین پوزیشن ها برای بازی کردن کارت، پوزیشن های انتهایی هستند، چرا که شما در پست-فلاپ آخرین نفری هستید که حرکت می کند.

موقعیت ها در بازی پوکر
موقعیت ها در بازی پوکر

🔹 آگاهی پوزیشنی

باید سعی کنید تا هنگام در پوزیشن بودن دست های بیشتری را نسبت به «خارج از پوزیشن (Out of  Position)» بازی کنید.

البته این امر بدین معنا نیست که بخواهید هر دستی را در پوزیشن خوب بازی کنید یا برعکس زمانی که خارج از پوزیشن هستید، دست های خوب را فولد کنید.

در واقع، شما باید در پوزیشن تمایل بیشتری برای بازی کردن دست های ضعیف تر داشته باشید. و در همین حال، همان دست یا حتی دست قوی تر را زمان خارج از پوزیشن فولد کنید.

بیایید نگاهی به نمونه ای از بازی (K , J) به پوزیشن های مختلف بپردازیم. شما برای اینکه این دست را در پوزیشن های ابتدایی بازی کنید، باید خیلی مواظب باشید.

این دست از جمله بدترین دست هایی است که همچنان در میان دست های خوب جای می گیرد و چنانچه خارج از پوزیشن نشسته باشید و با این دست بازی کنید، بازی کاملا ناخوشایند می شود. چرا که این دست به اندازه ای قوی نیست که بتواند از تاثیر منفی پوزیشن شما کم کند.

در پوزیشن انتهایی شما می توانید با چنین دستی به صورت مداوم رِیز کنید (البته در صورتی که پیش از شما کسی رِیز نکرده باشد). چنانچه شما نسبت به بازیکنان حریف در پوزیشن قرار گرفته باشید، می توانید رِیزهای دیگران را کال کنید. در اینجا شما وضعیت خوبی دارید، چرا که علاوه بر پوزیشن، دست آغازین خوبی هم دارید.

شاید درک این موضوع برای بازیکنان مبتدی دشوار باشد که چگونه می توان دستی را در پوزیشن انتهایی بازی کرد و همان دست را نمی توان در پوزیشن ابتدایی بازی کرد. اما چگونه می توان یاد گرفت، کدام دست را و از کدام پوزیشن بازی کرد؟

کدام دست را و از کدام پوزیشن

شما برای درک آن نیاز به زمان دارید. ولی هر چقدر که بیشتر بازی کنید، تجربه بیشتری نیز به دست می آورید. و فهم بهتر و بیشتری از بازی و فرصت های بازی کردن با هر دستی در پوزیشن های مختلف به دست خواهید آورد. ولی چنانچه، به تازگی شروع به بازی پوکر کرده اید، پیشنهاد می کنیم که بدون در نظر داشتن پوزیشن، با کارت های برتر بازی کنید. طبیعی است که برای درک بازی نیاز به زمان دارید. تنها کافی است تا صبور باشید و آمادگی لازم برای بهبود مهارت های خود را کسب کنید.

توصیه:

به صورت مداوم از پوزیشن خود مطلع باشید. در پوزیشن های ابتدایی، حتی یک دست خوب هم می تواند برای شما آسیب پذیر باشد. لازم است با احتیاط بازی کنید.

موقعیت ها در بازی پوکر
موقعیت ها در بازی پوکر

🔹 نموداری که ملاحظه می کنید، درکی از بازی طبق پوزیشن را نمایش می دهد. نموداری که ملاحظه می کنید، VPIP (درصد پیروزی) بازیکن برنده را مرتبط با پوزیشن در بازی های حداکثر با حضور ۶ نفر نشان می دهد. شاخص VPIP، درصد پول داوطلبانه ای که در پات گذاشته می شود را نشان می دهد. (زمانی که بازیکن رِیز کرده یا ریزها را پری-فلاپ کال کرده است.) در حقیقت،‌ آنچه در این نمودار ملاحظه می کنید، درصد دست های بازی شده در هر پوزیشن را به شما نشان می دهد.

دقت داشته باشید که بازیکنان در پوزیشن های انتهایی نسبت به پوزیشن های ابتدایی، ‌دست های بیشتری را بازی می کنند. با این حال، بازیکنان در تمام پوزیشن ها، دست های مشابه را بازی نمی کنند. در واقع، بازیکن به یک دلیل آماری خوب در مدیریت پوکر تگزاس هولدم، بازی نمی کند. ولی تلاش می کند تا به جای آن، در بازی طبق پوزیشن تصمیم بهتری بگیرد.

🔹 نتیجه گیری

پوزیشن در پوکر، از فاکتورهایی است که بازیکنان مبتدی به شدت آن را دست کم می گیرند. پوزیشن سودآوری دست های بازی را مشخص می کند. در پوزیشن بودن به همراه تجربه باعث می شود تا بتوانید از هر دستی سود به دست بیاورید. بنابراین، هر چقدر که زودتر به پوزیشن های خود در میز بازی آگاه شوید، بهتر می توانید برنده شوید.

دیدگاهتان را بنویسید