آموزش پوکر تگزاس هولدم

ریاضیات و احتمالات در پوکر

ریاضیات و احتمالات در پوکر

پایه اصلی پوکر را ریاضیات تشکیل می دهد. برای هر تصمیم شما در پوکر، اگرچه عوامل روانشناسی نیز نقش مهمی ایفا می کنند، ولی ریاضیات و احتمالات نقش اصلی را بر عهده دارند. در این مقاله «آموزش پوکر» قصد داریم نگاهی به ریاضیات و احتمالات در پوکر بیاندازیم.

ریاضیات و احتمالات در پوکر: احتمالات شامل احتمال آمدن دست های خاص و احتمال برد هر کدام از آنها نیز می شود. همچنین به چگونگی محاسبه آدز پات و اوت ها هم خواهیم پرداخت. در نهایت هم به این خواهیم پرداخت که درک ریاضیات و احتمالات می تواند چه کمکی به شما کند تا با کنترل احساسات به جای نتایج، به تصمیمات خود توجه بیشتری کنید.

با این خیال که دانلود رایگان بازی انلاین پوکر را انجام دهید، کلی سود کرده اید و به برد می رسید، صرفا یک قدم برداشته اید. پس راه برد در پوکر تگزاس هولدم چیست؟ باید با قاعده بازی پوکر آشنا شوید. در شناخت قاعده بازی پوکر با مفاهیم مختلف آشنا می شوید که یکی از آنها مقوله ریاضیات و احتمالات در پوکر می باشد. پس دانلود رایگان بازی انلاین پوکر به تنهایی شما را به سود نمی رساند.

مفهوم ریاضیات و احتمالات در پوکر هم در دانلود رایگان بازی انلاین پوکر و هم در سایت بازی پوکر پولی به درد شما خواهد خورد، درست مانند شناخت الگوریتم در بازی انفجار. 

احتمالات چیست؟

احتمالات چیست؟

احتمالات شاخه ای از ریاضیات است که احتمال وقوع یک پیشامد را بررسی می کند. به عنوان مثال، وقتی که سکه ای را پرتاب می کنید، ۲ پیشامد ممکن وجود دارد که آمدن شیر یا خط است. بنابراین احتمال آمدن شیر ۵۰ درصد و برای آمدن خط هم همین احتمال را داریم.

احتمالات در پوکر و کارت ها

قاعدتا تعداد نتایج احتمالی کارت ها بسیار بیشتر از مثال سکه است. در پوکر ۵۲ کارت داریم که شامل چهار خال مختلف (دل، پیک، خشت و گشنیز) و ۱۳ رتبه مختلف (از اعداد ۲ تا ۱۰ و جک، کویین، کینگ و آس) هستند. بنابراین، احتمال اینکه یک کارت آس به عنوان اولین کارت به شما برسد، ۱ به ۱۳ (۱۳ درصد) است،‌ در همین حال، احتمال اینکه یک کارت پیک را به عنوان کارت اول دریافت کنید، ۱ به ۴ (۲۵ درصد) است.

بر خلاف مثال پرتاب سکه، کارت ها «حافظه» دارند،‌ یعنی هر کارتی که می آيد احتمالات را به هم می زند. به عنوان مثال، اگر اولین کارتی که دریافت کردید‌ آس باشد، تنها ۳ کارت آس در میان ۵۱ کارت باقی مانده وجود خواهد داشت. بنابراین، احتمال اینکه یک کارت آس دیگر به شما برسد، ۳ به ۵۱ (۵،۹ درصد) است که نسبت به احتمال آمدن آس قبلی بسیار کمتر خواهد بود.

احتمالات پری-فلاپ: پاکت پِیرها

برای اینکه احتمال آمدن دست پیِر آس را بررسی کنیم، باید احتمالا زیر را محاسبه کنیم:

(۴/۵۲) x(۳/۵۱)= (۱۲/۲۶۵۲)= (۱/۲۲۱) ≈۰،۴۵ ٪

برای درک این اعداد، فرض کنید که در کازینویی پوکر بازی می کنید و در هر ساعت ۳ دست بازی می شود، می توانید انتظار داشته باشید که هر ۷ و نیم ساعت یک پاکت آس به شما برسد. احتمال آمدن هر کدام از ۱۳ پاکت پِیر (از کارت ۲ تا آس) هم به این ترتیب محاسبه می شود:

(۱۳/۲۲۱)= (۱/۱۷) ≈۵،۹ ٪

بنابراین، با توجه به آنچه گفتیم، به صورت میانگین هر ۳۵ دقیقه یک پاکت پِیر به شما می خورد.

احتمالات پری-فلاپ: مقایسه دست با دست

بازیکنان پوکر تنها بازی نمی کنند. بلکه دست هر بازیکن با دست سایر بازیکنان مقایسه می شود، خصوصا اگر بازیکنی در پری-فلاپ، آل-این کرده باشد. در جدول زیر برخی از احتمالات را برای موقعیت های مختلف پری-فلاپ ذکر کرده ایم.

جدول ۱

 احتمالات پری-فلاپ: ارتقای دست

اکنون، به بررسی احتمال رخداد هر موقعیت با توجه به دست های شروع مختلف می پردازیم. می توانید در جدول زیر آمارها و احتمالا جالبی از پوکر هولدم را ملاحظه کنید.

جدول ۲

بسیاری از مبتدیان پوکر، برای برخی از دست های شروع مانند کارت های همخال، ارزشی بیش از حد قائل می شوند. چنانچه در جدول نیز ملاحظه می کنید، کارت های همخال، اغلب اوقات دست فلاش نمی سازند. به همین ترتیب، پِیرها هم تنها در ۱۲ درصد مواقع سِت می شوند که به همین دلیل هم پِیرهای کوچک در اکثر موارد سودآور تلقی نمی شوند.

جدول ۳

نمودار

در این نمودار می توانید انواع و اقسام احتمالات در پوکر تگزاس هولدم را ملاحظه کنید. این نمودار، جدول هایی که در بالا به آن اشاره شد را به همراه احتمال دست های شروع و مقایسه دست ها در پری-فلاپ نیز در بر می گیرد. توصیه می کنیم این نمودار را همیشه در دسترس داشته باشید (در صورت لزوم پرینت بگیرید) تا یک منبع حاضر و آماده در اختیارتان باشد.

نمودار

آدز و اوت

آدز و اوت

اگر فلاپ را دیدید، باید بتوانید آدز (احتمال) بهتر شدن دست خود یا حریف را حساب کنید. در پوکر، اصطلاح «اوت (Out)»، به کارتی گفته می شود که بعد از فلاپ دست بازیکن را بهتر کند. یک اتفاق معمول در فلاپ این است که بازیکنی دو کارت همخال دریافت می کند و دو کارت همخال دیگر روی زمین قرار می گیرد. بازیکنی که ۴ کارت فلاش دارد، نیاز به یکی از ۹ کارت باقیمانده آن خال دارد تا دستش را کامل کند. در این حالت، اصطلاحا گفته می شود که بازیکن برای ساختن دست فلاش، ۹ اوت دارد.

بازیکنان خوب می دانند که مهارت، نظم و انضباط و صبر کلید موفقیت در پوکر است

یک میانبر موثر برای محاسبه آدز تکمیل یک دست، «قانون چهار و دو» است. در این حالت، بازیکن باید تعداد کارت هایی که دستش را بهتر می کند را در چهار ضرب کند تا احتمال خوردن دستش در تِرن و ریور را محاسبه کند. اگر کارت بازیکن در تِرن نخورد، باید اوت های خود را در دو ضرب کند تا احتمال خوردن دستش در ریور را محاسبه کند. در مثالی که چهار کارت فلاش داریم، احتمالا تکمیل فلاش بعد از فلاپ ۳۶ درصد (۹ اوت x۴) و بعد از تِرن هم ۱۸ درصد (۹ اوت x ۲) است.

آدز ‌پات

یک مفهوم دیگر در محاسبه احتمالات در پوکر، آدز پات است. آدز پات نسبت شرط بعدی به اندازه پات است. به عنوان مثال، اگر پات ۹۰ دلار باشد و بازیکن برای ادامه بازی باید شرط ۱۰ دلاری را کال کند، آدز پات او ۹ به ۱ (۹۰ به ۱۰) است. اگر شرط حریف را کال کند، پات ۱۰۰ دلار می شود و کال ۱۰ دلاری او هم ۱۰ درصد از کل پات را تشکیل می دهد. بازیکنان با تجربه، آدز پات را با احتمال تکمیل دستشان مقایسه می کنند.

بازیکنان با تجربه، آدز پات را با احتمال تکمیل دستشان مقایسه می کنند

اگر آدز پات از احتمال بهتر شدن دست بالاتر بود، کال می کنند و اگر هم این طور نبود،‌ دست خود را روی زمین می ریزند. البته توجه داشته باشید که این محاسبات در بحث «ارزش منتظره (Expected Value)» می گنجد که در مقالات دیگر در مورد آن توضیح خواهیم داد.

باخت بد

«باخت بد (Bad Beat)» زمانی اتفاق می افتد که بازیکنی دستی را تکمیل کند که احتمال برد کمی دارد. متخصصان آمار و احتمالات به خوبی می دانند وقتی که احتمال پیشامدی بعید باشد، لزوما به این معنا نیست که وقوع آن غیر ممکن است. یک معیار خوب برای سنجش تجربه و پختگی بازیکنی، نحوه کنار آمدن با باخت بد است.

یک معیار خوب برای سنجش تجربه و پختگی بازیکنی، نحوه کنار آمدن با باخت بد است

در واقع،‌ بسیاری از بازیکنان با تجربه پوکر،‌ در این مورد توافق نظر دارند که باخت های بد دلیلی است که بسیاری از بازیکنان ضعیف همچنان به پوکر ادامه می دهند. بازیکنان بد، اغلب خوش شانسی های خود را به مهارت نسبت می دهند و به همین دلیل هم اشتباهات سابق را تکرار می کنند که باعث می شود بازیکنان قوی تر از ضعف آنها به بهترین نحو استفاده کنند.

به جای نتایج،‌ به تصمیمات خود اهمیت دهید

یکی از مهمترین دلایلی که بازیکنان تازه کار باید بیشتر به آمار و احتمالات بپردازند این است که می توانند با کمک این اعداد و ارقام تصمیمات بهتر و صحیح تری بگیرند. اگرچه احتمالات دارای نوسان (شانس) هستند، ولی بازیکنان خوب پوکر به خوبی می دانند که مهارت، نظم و انضباط و صبر کلید موفقیت در بازی پوکر است.

جمع بندی

دانش قوی در مورد آمار و احتمالات پوکر به شما کمک می کند که استراتژی ها و تاکتیک های صحیح را در طول بازی به کار ببرید و همچنین باعث می شوند؛ انتظارات معقولی داشته باشید و بتوانید بر احساسات غلبه کرده و بازی هوش مندانه و تهاجمی ارائه دهید. به یاد داشته باشید که چارچوب و اساسِ دانش پوکر هولدم، ریاضیات است و با آن آغاز و خاتمه پیدا می کند. بنابراین،‌ همیشه به خودتان یادآوری کنید که ریاضیات در این بازی یک ضرورت است.

دیدگاهتان را بنویسید