آموزش پوکر اوماهاآموزش پوکر تگزاس هولدمویدیو های آموزشی پوکر

با رتبه بندی دست‌ها در پوکر آشنا شوید

با رتبه بندی دست ها در پوکر آشنا شوید

در این مقاله تصمیم داریم که به اولین و مهمترین قدم در انجام بازی پوکر بپردازیم که همان یادگیری رتبه بندی دست ها در پوکر است. با رتبه بندی دست‌ها در پوکر آشنا شوید.

آموزش بازی پوکر پول واقعی

برای آموزش بازی پوکر شرطی، بعد از آنکه با تاریخچه بازی پوکر آشنا شدید، انواع بازی های پوکر هم معرفی شد. بعد از آن نوبت به آموزش بازی پوکر با آموزش قوانین بازی پوکر است. قوانینی را آموزش می دهیم که بین بازی پوکر آنلاین و بازی پوکر آفلاین مشترک است. در ابتدای آموزش بازی پوکر پول واقعی باید بدانید که این بازی یک نوع بازی شرطی با ورق یا کارت است، پس در بازی پوکر پول واقعی با 52 عدد کارت سر و کار داریم که هر کدام از این کارت ها ارزش های متفاوتی دارند و در کنار هم یک دست پایین یا بالا را شکل می دهند. با رتبه بندی دست‌ها در پوکر آشنا شوید.

آموزش بازی پوکر پول واقعی: انواع دست‌ها در پوکر شامل Royal Flush، Straight Flush، Four of a Kind، Full House، Flush، straight، Three of a kind، Two Pair، One Pair، High Card می باشد.

در ادامه آموزش بازی پوکر شرطی نیز شناخت بازیکن ها و جایگاه آنها در میز بازی پوکر مهم است. در بازی پوکر کارت پخش کن یا دیلر وظیفه پخش کردن کارت ها و نظارت بر درستی بازی را دارد.

نکات مهم: با رتبه بندی دست‌ها در پوکر آشنا شوید.

  • یک دست استاندارد پوکر، ۵ کارت دارد.
  • هر چقدر که رتبه دستی بالاتر باشد، احتمال آمدن آن هم کمتر می شود.
  • هر چقدر که رتبه دست شما بالاتر باشد، بهتر است، چون ۲ پِیر همیشه ۱ پِیر و یک فلاش هم همیشه یک استریت را می برد.
  • هنگامی ۲ یا بازیکنان بیشتری یک دست هم رتبه داشته باشند، روش های مختلفی برای تعیین بهترین دست به کار می رود.

رتبه بندی دست‌ها در پوکر (از بهترین به بدترین)

سعی کنید آنچه در ادامه مقاله ذکر می شود را به خاطر بسپارید تا با رتبه بتدی دست ها در بازی پوکر آشنا شوید. رتبه بندی دست ها در پوکر، مهمترین مفهوم در این بازی است. بسیار خوب، به رتبه بندی دست های پوکر بپردازیم.

رویال فلاش (Royal Flush)

رویال فلاش (Royal Flush)

«رویال فلاش» شامل ۵ کارت از یک خال به ترتیب از ۱۰ تا آس است. به یاد داشته باشید که تمام خال ها در پوکر، ارزش یکسانی دارند. اگر ۲ بازیکن یا بیشتر دست رویال فلاش داشته باشند (که بسیار بعید است)، در این حالت، پات بین بازیکنان تقسیم می شود.

استریت فلاش یا فلاش مستقیم (Straight Flush)

استریت فلاش (Straight Flush)

«استریت فلاش» یا فلاش مستقیم که به آن «رنگ و ردیف» گفته می شود، دستی است که در آن، پنج کارت از یک خال و یک رنگ پشت سرهم آمده باشند. در مثال فوق، یک دست استریت فلاش با کارت بالای جک را ملاحظه می کنید. اگر ۲ بازیکن یا بیشتر استریت فلاش داشته باشند، بالاترین کارت معیار قرار می گیرد. به عنوان مثال، یک استریت فلاش با کارت بالای کویین می تواند استریت فلاش با کارت بالای جک را ببرد. متوجه هستید که استریت فلاش به رویال فلاش شبیه است. در واقع، رویال فلاش همان استریت فلاش است، منتهی کارت بالای آن آس است.

کاره (Four of a Kind)

کاره (Four of a Kind)

در «کاره» یا «چهارتایی»، ۴ کارت با رتبه یکسان داریم. در این مثال، شما چهار کارت ۸ را به همراه یک ۵ ملاحظه می کنید. (به یاد داشته باشید که تمام دست های پوکر باید ۵ کارت داشته باشند.) اگر ۲ بازیکن یا بیشتر، کاره داشته باشند، کاره ای که رتبه بیشتری داشته باشد برنده می شود. به عنوان مثال، ۴ کارت ۹، ۴ کارت ۸ را می برد. اگر ۲ بازیکن یا بیشتر یک کاره مشابه داشته باشند که با استفاده از کارت های مشترک اتفاق می افتد، برنده با ملاک قرار گرفتن کارت پنجم مشخص می شود. بنابراین، به عنوان مثال، بازیکنی با چهار کارت ۸ و یک ۶ می تواند بازیکنی که دستی متشکل از چهار کارت ۸ و یک ۵ دارد را ببرد.

فول هاوس (Full House)

فول هاوس (Full House)

«فول هاوس» شامل ۳ کارت با رتبه یکسان به همراه یک پِیر است. در مثالی که ذکر شده، ۳ کارت ۱۰ و یک پِیر ۷ داریم. ارزش ۳ کارت همسان قدرت دست فول هاوس را مشخص می کند. به عنوان مثال، ۳ جک با یک پِیر ۷ می تواند، دستی که مثال زدیم را ببرد. اگر بازیکنان ۳ کارت مشابه هم داشته باشند که با کارت های مشترک امکان دارد، ارزش دست با پِیر مشخص می شود. بنابراین، به عنوان مثال، ۳ کارت ۱۰ با یک پِیر ۸ می تواند، دستی که مثال زدیم را ببرد.

فلاش (Flush)

فلاش (Flush)

در دست «فلاش» یا «رنگ»، پنج کارت از یک خال بدون ترتیب وجود دارد. در مثالی که ذکر کردیم، یک دست فلاش با کارت بالای کویین را ملاحظه می کنید. اگر ۲ یا چند بازیکن یک دست فلاش داشته باشند، بازیکنی با ارزشمندترین کارت بالا در دستش برنده می شود. اگر بازیکنان کارت بالای یکسانی داشتند، به ترتیب ارزش کارت های دوم، سوم، چهارم و پنجم معیار قرار می گیرد.

استریت (Straight)

استریت (Straight)

در دست «استریت» یا «ردیف»، ۵ کارت پشت سر هم از خال های مختلف وجود دارد. در مثالی که ذکر کردیم، یک استریت با کارت بالای کینگ را ملاحظه می کنید. زمانی که بازیکنان دست مشابهی داشته باشند، قدرت دست با بالاترین کارت مشخص می شود. دست استریتی با کارت های ۸، ۹، ۱۰، جک و کویین به مثالی که ذکر کردیم می بازد. اما استریتی که کارت های ۱۰، جک، کویین، کینگ و آس داشته باشد، دست فوق را می برد. همچنین به یاد داشته باشد که آس می تواند در دست استریت آس، ۲، ۳، ۴، و ۵ به عنوان کارت پایین مورد استفاده قرار گیرد. این دست به استریت ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ می بازد.

سه تایی (Three of a Kind)

سه تایی (Three of a Kind)

«سه تایی» یا «سِت (Set)»، به دستی گفته می شود که در آن ۳ کارت هم رتبه و ۲ کارت نامربوط داشته باشیم. در مثال بالا، ۳ کارت ۴ داریم. ۳ کارت ۵، مثال بالا را خواهند برد و ۳ کارت ۶ هم ۳ کارت ۵ را می برد. اگر بازیکنانی ۳ کارت یکسان داشتند، ارزش بالاترین کارت های غیر مربوط معیار قرار می گیرد. بنابراین، ۳ کارت ۴ با یک جک و ۳ می تواند مثال بالا را ببرد. همچنین ۳ کارت ۴ و ۱۰ و ۹ هم می تواند مثال بالا را ببرد.

دو پِیر (Two Pair)

دو پِیر (Two Pair)

«دو پِیر» یا «دو جفت»، به زمانی گفته می شود که در دست ۲ پِیر مختلف داشته باشیم. زمانی که بازیکنان دست مشابهی داشته باشند، بالاترین پِیر برنده می شود. اگر پِیر بالای بازیکنان با هم یکسان بود، ارزش پِیر بعدی معیار قرار می گیرد. به عنوان مثال، یک پِیر آس و یک پیر ۶ می توانند مثال بالا را ببرند. همینطور یک پِیر کینگ و ۷ هم می توانند مثال بالا را شکست دهند. اگر دو بازیکن یا بیشتر، دو پِیر مشابه داشته باشند، قدرت دست با کارت پنجم محاسبه می شود. بنابراین، به عنوان مثال، پِیر کینگ و پِیر ۶ به همراه یک کارت، مثال بالا را شکست می دهند.

پِیر (One Pair)

پِیر (One Pair)

«پِیر» یا «جفت»، دستی است که ۲ کارت هم رتبه به همراه ۳ کارت اضافی داشته باشد. ارزش پِیر، در صورتی که بازیکنان دست مشابهی داشته باشند، معیار قرار می گیرد. به عنوان مثال، یک پِیر ۱۰ می تواند مثال بالا را ببرد. اگر بازیکنان یک پِیر مشابه داشته باشند، بنابراین، بهترین دست با ارزش بالاترین کارت از بین کارت های اضافی دست مشخص می شود. اگر بالاترین کارت اضافی بازیکنان یکسان بود، سپس کارت دوم و سوم دست ملاک قرار می گیرد. بنابراین، به عنوان مثال، یک پِیر با ۹ و یک آس، ۲ و ۱۰، می تواند دستی که مثال زدیم را ببرد. همچنین دست پِیر ۹، کینگ، ۲۰ و ۳ می تواند مثال بالا را می برد.

کارت بالا (High Card)

کارت بالا (High Card)

اگر دست شما در هیچ کدام از دسته بندی های بالا قرار نگرفت، ارزش دست با بالاترین کارت از بین ۵ کارت مشخص می شود. در مثالی که ذکر کردیم، دستی داریم که کارت بالای آن کویین است. اگر کارت بالای دست بازیکنان یکسان باشد، به کارت های دوم، سوم، چهارم و پنجم رجوع می شود. دست کویین، ۱۰، ۹، ۵ و ۴ می تواند مثالی که ذکر کردیم را ببرد.

احتمال آمدن دست های مختلف پوکر
احتمال آمدن دست های مختلف پوکر

کارت های مشترک (Community Cards)

همانطور که می دانید، یک دست پوکر از ۵ کارت تشکیل می شود. در بسیاری از فُرم های پوکر بازیکنان می توانند بیشتر از ۵ کارت را دریافت کنند. به عنوان مثال، در تگزاس هولدم، به هر بازیکن دو کارت شخصی داده می شود، اما بازیکنان می توانند از ۵ کارت مشترک که برای تمام بازیکنان قابل دسترسی هستند استفاده کنند. بنابراین، بازیکنان برای ساختن دست خود به ۷ کارت دسترسی دارند و هر بازیکن باید با این کارت ها دست ۵ کارتی خود را بسازد. مثال پایین را ملاحظه کنید:

کارت های مشترک (Community Cards)

در مثال فوق، بهترین دست ۵ کارتی از ۷ کارت (دو کارت شخصی و ۵ کارت مشترک) می تواند یک دست فلاش را بسازد. وقتی که اصول اولیه بازی پوکر را درک کردید، می توانید به دنبال آموختن استراتژی های خود در این بازی مهیج باشید. در مطالب مختلف «آموزش پوکر»، به راهکارها و ترفندهای مختلف بازی پوکر پرداخته ایم.

نتیجه گیری

اگر همچنان رتبه بندی دست ها در بازی پوکر را کاملا درک نکرده اید، لطفا مجددا مطالب بالا را مرور کنید تا به خوبی رتبه بندی دست ها در پوکر را متوجه شوید. البته قدرت و ارزش دست پوکر، به اشکال مختلف پوکر و عوامل دیگری مانند تعداد بازیکنان هم دارد. با کسب تجربه می توانید، قدرت رتبه بندی دست ها در پوکر را بهتر درک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید