آموزش پوکر تگزاس هولدم

دیل دوبار در بازی پوکر

دیل دوبار در بازی پوکردیل دوبار در بازی پوکر

در ادامه آموزش بازی پوکر هولدم با توضیح دیل دوبار در بازی پوکر تگزاس هولدم با شما همراه هستیم.

«دیل دوبار (Run it Twice)» که برخی اوقات به آن انجام معامله نیز گفته می شود، روشی برای تعیین برنده بازی در پوکر است. دیل دوبار هنگامی قابل اجرا است که تمام شرط بندی های دست کامل شود. ولی، دیل دوبار باید پیش از اینکه کارت های نهایی (کارت های عمومی یا کارت های دیگر) توزیع شود، انجام گیرد.

دیل دوبار چیست؟

دیل دوبار در بازی پوکر چیست؟

در عمل، دیل دوبار در بازی پوکر تگزاس هولدم تنها زمانی قابل اجراست که دست به سمت ۲ نفره شدن رفته باشد و بازیکنی «آل-این (All-In)» کرده و بازیکن دیگر شرط خود را با آن مطابقت بدهد. دیل دوبار می تواند پس از «فلاپ (Flop)» یا «تِرن (Turn)» انجام گیرد، اما فقط بعد از اینکه یکی از دو بازیکن آل-این کرده باشد، می توان دیل دوبار را انجام داد. همچنین هر دو بازیکن باید برای اجرای دیل دوبار، موافقت کرده باشند.

دیل دوبار بیشتر مواقع در بازی های کارتی عمومی همچون «هولدم (Hold ’em)» انجام می گیرد. دیل دوبار در بازی پوکر تگزاس هولدم سبب می شود که دیلر ۲ دسته کارت های نهایی را توزیع کند. بنابراین، شاهد دو نتیجه متفاوت خواهیم بود. پات هم به ۲ نیمه مساوی تقسیم می شود. به این ترتیب، برنده نیمه اول پات هم با مجموعه کارت های دسته اول که توزیع شده اند تعیین می شوند. برنده نیمه دوم پات هم با استفاده از دومین مجموعه کارت های پخش شده تعیین می شود.

همینطور می توان دیل دوبار را ۳ بار (یا روی کاغذ، این کار را به اندازه کارت های موجود) انجام داد. در این مورد، پات به ۳ بخش تقسیم خواهد شد و این ۳ بخش هم با استفاده از مجموعه های مختلف کارت های نهایی به برندگان خواهد رسید.

🔹 دلیل دیل دوبار چیست؟

🔹 دلیل دیل دوبار چیست؟

همیشه در آموزش بازی پوکر هولدم تاکید داشتیم که دلیل اصلی برای دیل دوبار کم کردن واریانس است. در بازی های «بدون محدودیت (No-limit)» با شرط بندی های بزرگ، ممکن است که «سمی-بلاف (Semi-Bluff)» بازیکنی به وسیله بازیکنی که دست بهتری دارد کال شود. به این ترتیب، به جای اینکه برنده یک پات بزرگ توسط یک دسته کارت مشخص شود، ممکن است که هر دو بازیکن تصمیم بگیرند با دیل دوبار، ریسک بازی خود را کم کنند و همین نیز باعث شود تا شانس برد، به شانس صحیح نظری نزدیک باشد.

🔻 برای روشن شدن موضوع به یک مثال توجه کنید:

فرض کنید که بعد از فلاپ، بازیکنی پایه استریت فلاش دارد، بازیکن دیگر هم پِیر بالایی دارد.

بازیکن ۱: ۵۰۰۰ ژتون       7♠️  ,  8♠️

بازیکن ۲: ۶۰۰۰ ژتون       K  , ♦️A♣️

زمین:                       9♠️  ,  J  , ♥️K♠️

بازیکن ۱ آل-این کرده و بازیکن ۲ هم کال می کند. شانس دو بازیکن در این مرحله به این ترتیب است:  بازیکن ۱، دوبار ۱۲ حالت برای تکمیل استریت یا فلاش خود دارد که تقریبا برابر ۵۰ درصد شانس برد است. چنانچه قرار بر این بود که این دست به صورت عادی بازی شود. کل پات به یکی از این دو بازیکن می رسید و دیگری تمام ۵۰۰۰ ژتون خود را می باخت. به جای آن با اجرای دیل دوبار، این دو بازیکن شانس قابل توجهی از تقسیم پات خواهند داشت و هر کدام می توانند ۵۰۰۰ ژتون خود را پس بگیرند. (این همان نتیجه ای است که انتظار می رود در حالتی که صدها یا هزاران بار این وضعیت به وجود بیاید رخ بدهد)، در مقابل هم در روش عادی، همچون آن بود که شیر یا خط سکه، مشخص کند که پات به چه کسی برسد.

برخی بازیکنان ترجیح می دهند تا ۳ مرتبه دیل دوبار را اجرا کنند. هر دو باعث کم شدن واریانس بیشتری می شود، همینطور این تضمیمن را به وجود می آورند که پات نمی تواند به صورت مساوی تقسیم شود. یکی از دو بازیکن، دستکم با دو سوم پات، بازی را به پایان می برد. برای دست هایی هم که احتمالات نامساعدی دارند (به عنوان مثال، بازیکنی که فقط ۴۰ درصد شانس برای بردن پات داشته باشد)، شانس برد را بالا می برد، اما مقدار برد بازیکنان هم بخش کوچکتری از پات است.

چگونه دیل دوبار را اجرا کنیم؟

چگونه دیل دوبار را اجرا کنیم؟

برای اجرای دیل دوبار، برخی شرایط خاص باید حکمفرما باشد:

 •  این روال باید توسط کازینوی میزبان بازی مجاز اعلام شده باشد.

در بازی های با محدودیت بالا و یا خرید بسیار زیاد (High-Limit or High-Stakes )، بسیاری از کازینو این امکان را به بازیکنان می دهند تا دیل دوبار به عنوان نوعی حسن نیت از سوی کازینو به اجرا در بیاورند.

 • امکان اجرای دیل دوبار در تورنمنت وجود ندارد.

در بیشتر تورنمنت ها به صراحت امکان اجرای دیل دوبار وجود ندارد. مگر در موارد خاصی که در صورت درخواست، با اجرای آن مخالفتی نمی شود.

 • تنها ۲ بازیکن با دست های در حین بازی می توانند در پات حضور داشته باشند.
 • یکی از دو بازیکن باید آل-این کرده باشد.
 • برای اجرای دیل دوبار، هر دو بازیکن باید موافقت کرده باشند.
 •  اجرای دیل دوبار باید پیش از پخش شدن کارت ریور باشد.
 • چنانچه بازیکنی بخواهد دیل دوبار را اجرا کند، در زمان مذاکره با بازیکن دیگر، باید دیلر را از پخش کارت ها منع کنند و بازیکن تلاش کند تا بازیکن دیگر را راضی به دیل دوبار کند. چنانچه منع دیلر نشود، کارت های مشترک را پخش می کند.

🔻 زمانی که هر ۲ بازیکن موافقت خود را اعلام کردند و فروشند نیز توافق را فهمید، قرارداد به شرح زیر خواهد بود:

زمانی که هر ۲ بازیکن موافقت خود را اعلام کردند و فروشند نیز توافق را فهمید، قرارداد به شرح زیر خواهد بود:

 • دیلر کارت های باقیمانده را به همان صورت عادی روی میز توزیع می کند و پیش از پخش هر کارت، به صورت معمول یک کارت را هم خواهد سوزاند.
 • سپس دیلر، کارت هایی که اخیرا توزیع شده اند را به سمت بالا می کشد، و سایر کارت هایی که قبلا توزیع شده اند را در جای خودش می گذارد.
 • بعد از این دیلر، مجموعه دیگری از کارت های تکمیل شده بر روی میز (تِرن و ریور یا تنها ریور، چنانچه پیش از توافق برای به اجرا در آوردن دیل دوبار، کارت تِرن روی میز بازی باشد)، را بار دیگر پیش از هر رو کردن کارت، یک کارت سوزانده می شود.
 • چنانچه یک بازیکن، بازیکنی هر ۲ دسته کارت را به دست بیاورد (بدین صورت که چنانچه بازیکنی بدون در نظر گرفتن اینکه کدام از یک از کارت ها برای میز استفاده شود، بهترین دست را داشته باشد) به این بازیکن کل پات داده می شود، به مانند اینکه دیل دوبار اصلا اجرا نشده باشد.
 • اکنون، چنانچه هر کدام از بازیکنان در یکی از دسته کارت ها، دسته بهتری نسبت به بازیکن دیگر داشته باشد، پات به ۲ بخش مساوی تقسیم شده و به هر کدام ۵۰ درصد از پات تعلق می گیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید