آموزش پوکر تگزاس هولدم

اصول شرط بندی آل-این و پات جانبی در پوکر

اصول شرط بندی در پوکر (آل-این و پات جانبی)

در این مطلب «آموزش پوکر» به مبحث اصول شرط بندی آل-این و پات جانبی در پوکر خواهیم پرداخت. در ادامه با آموزش قوانین بازی پوکر با ما همراه باشید:

قبلا در مقاله مربوط به سبک های مختلف شرط بندی در پوکر و آموزش قوانین بازی پوکر، از مثالی استفاده کرده بودیم که بازیکن در نو-لیمیت می توانست از هر کس دیگری در بازی بیشتر شرط بندی کند و یک پات بزرگ برای بازیکن تشکیل شود. پوکر همیشه با استَک های میز بازی می شود، یعنی تنها می توانید ژتونی که در مقابل شماست را شرط بندی کنید. کاملا معمول است که وسط دست پول بازیکنان تمام شود. اما این به این معنا نیست که بازیکنی که پول بیشتری دارد، می تواند با بستن شرط سنگینی، بازیکنی که پول کافی برای کال کردن شرط او ندارد را از بازی خارج کند. قطعا در چنین حالتی، هر بازیکنی که پول بیشتری داشت، برنده بازی می شد و شرط بندی در  پوکر آن لذت که حالا دارد را نمی داشت!

شرط آل-این (All-in)

در این مرحله آموزش قوانین بازی پوکر به توضیح در مورد شرایط آل این در پات جانبی می رسیم. وقتی بازیکنی تمام ژتون هایش را در پات بگذارد، به «آن آل-این» گفته می شود. نکته مهمی که باید بدانید این است که بازیکنان به خاطر نداشتن پول از پات کنار گذاشته نمی شوند، بلکه می توانند امکان کال کردن آل-این را با ژتون های باقیمانده خود داشته باشند. به عنوان مثال، بازیکنی با ۵۰ دلار آل-این کرده و همه بازیکنان به جز یک بازیکن که ۳۰ دلار دارد، شرط او را کال می کند.

شکل ۱

این بازیکن نمی تواند با شرط ۵۰ دلار برابری کند، اما او هم می تواند با ۳۰ دلار آل-این کند. وقتی که بازیکن دیگری درگیر پات نباشد، بازیکن اول ۲۰ دلار مابه التفاوت را دریافت می کند. (شرط او ۳۰ دلار حساب می شود.) می توانید در شکل زیر این وضعیت را مشاهده کنید.

شکل 2

در این مثال، استَک کوچکتر برنده پات می شود.، ولی ما به التفاوت ۲۰ دلاری به بازیکن ۵ بازگردانده می شود. نکته این است که بازیکنان بتوانند پول اضافی که از مبلغ آل-این سایر بازیکنان بیشتر است را پس بگیرند. حال بیایید مثالی دیگری از یک میز نو-لیمیت بزنیم. در اینجا بازیکنی در یک بازی ۱/۲ دلاری، با ۱۰ هزار دلار شرط بندی می کند. در این مثال، تمام بازیکنان فولد کرده اند و بازیکن بیگ بلایند، ۱۰ دلار در استَک خود دارد.

شکل 3

این بازیکن در مجموع ۱۲ دلار دارد، اما قاعدتا نمی تواند با شرط ۱۰ هزار دلاری برابری کند، اما باز هم می تواند آل-این کند. اگر او آل-این کند، مبلغ ۹،۹۸۸ دلار به بازیکنی که آل-این کرده عودت داده می شود. از آنجایی که سایر بازیکنان پولی ندارند، شرط دیگری بسته نمی شود. بعد از فلاپ، تِرن و ریور، بازیکنی که بهترین دست را دارد، برنده پات ۲۵ دلاری می شود (۱۲ دلار از هر بازیکن به همراه ۱ دلار مبلغ اسمال بلایند.)

پات جانبی (Side Pots)

وقتی که بیش از دو بازیکن درگیر یک دست شده باشند، محاسبه پات کمی پیچیده تر می شود. در اینجا یک پات جانبی برای سایر بازیکنان تشکیل می شود و بازیکنی که آل-این کرده، نمی تواند برنده شرط های بعدی باشد. بازیکنی که آل-این کرده، تنها می تواند برنده پات اصلی شود. چنانچه در شکل زیر نیز ملاحظه می کنید، ۳ بازیکن در دست باقی مانده اند. دو بازیکن ۵۰ دلار دارند و بازیکن دیگر هم ۱۰ دلار برایش باقی مانده است. در این مثال، پات قبلا از شرط بندی های دورهای پیش ۴۰ دلار است. بازیکن ۵، ۲۰ دلار شرط بندی می کند.

شکل 4

بازیکن ۶ تنها ۱۰ دلار دارد، اما می تواند با همین ۱۰ دلار خود کال (که همان آل-این می شود) یا فولد کند. اگر بازیکن ۶ بخواهد آل-این کند. بعد از این اگر آخرین بازیکن باقیمانده که ۵۰ دلار دارد، بخواهد کال کند، باید ۲۰ دلار را کال کند که همان شرط اصلی است یا اینکه می تواند رِیز هم کند. اگر این بازیکن کال کند، چنانچه در شکل نیز ملاحظه می کنید، یک پات جانبی تشکیل می شود.

شکل 5

اکنون، پات اصلی ۷۰ دلار است که از ۴۰ دلار دورهای قبلی به علاوه ۱۰ x۳ تشکیل شده است. بازیکن ۶ که آل-این کرده، تنها می تواند برنده پات اصلی شود. پات جانبی هم ۲۰ دلار است که تنها دو بازیکن دیگر می توانند آن را به دست بیاورند. کارت بعدی روی زمین می خورد، شرط بندی های بعدی هم انجام می گیرد. مبالغ شرط های بعدی به پات جانبی اضافه می شوند. بازیکنان ۵ و ۷ که شرط هایشان وارد پات جانبی شده، اگر بتوانند دست بازیکن آل-این را شکست دهند، می توانند برنده پات جانبی و اصلی شوند. اگر بازیکن ۶ بعد از آخرین دور شرط بندی، دست برنده را داشته باشد، برنده پات ۷۰ دلاری می شود، اما پات جانبی را تنها یکی از بازیکن ۵ یا ۷ برنده می شود.

جمع بندی

در این مقاله، حجم زیادی از اطلاعات جدید گنجانده شده بود که ممکن است موجب سردرگمی شما شده باشد. ولی به محض اینکه شروع به بازی پوکر کنید، با این اصول اولیه شرط بندی آشنا خواهید شد، چون این موارد زیاد اتفاق می افتد. گاهی در یک دست ممکن است که پات های جانبی زیادی تشکیل شده و بازیکنان زیادی هم درگیر آن شوند، این اتفاق می تواند در بازی های لیمیت، پات لیمیت و نو-لیمیت بیافتد. این امر به این دلیل است که تمام بازیکنان مقدار ژتون یکسانی ندارند و بازیکنان هم نمی توانند برنده پاتی شوند که سایر بازیکنان در آن ژتون بیشتری گذاشته اند. نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید، این است که هیچ وقت بازیکنی به این دلیل که ژتون کافی ندارد، از دست خارج نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید